Revshammaren 620 moh.: trigonometrisk punkt, men ikke høyest

Dette er toppen på kollen på bilde nr. 26149: bolten som viser at dette er et trig.punkt og et av festene til bena. Selve tårnet har rast ned for lengst, og restene ligger nordøst på kollen. Utsikten herfra er vid, unntatt mot vest. Dette skyldes tre topper lenger vest som er høyere, men bevokste med trær og ikke like markante. Utsikten derfra er også dårligere, selv om de to nærmeste begge er over 625 moh.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2016

Revshammaren 620 moh.: en skarp hvalrygg

Av Odd Tore Saugerud

Den østligste kollen på Revshammaren er også den mest markante: en glattslipt og rund, men likevel ganske skarp steinrygg, ikke ulik profilen til Kustein på Krokskogen, se bl.a. bilde nr. 14827. Veien opp dit fra nord går opp en ganske bratt bergvegg med stup og skrenter med noen smådaler som kan krabbes innimellom. Kjentmannspost 1992-94.

04 Okt 2016

Søndre Branntjern sett fra sydenden

Av Odd Tore Saugerud

Et greit veivalg mot Revshammaren fører naturlig forbi sydenden av Søndre Branntjern, hvor det var kjentmannspost i perioden 1990-92. Et vakkert lite skogstjern med flytetorver langs bredden, og noen stup som avveksling. Ganske urørt natur uten stier og flatehogster, men med gråspett og elger.

04 Okt 2016

NM i orientering 1945: post nr. 2

Av Odd Tore Saugerud

På denne flate kollen lå post nr. 2 i det første norgesmesterskapet i orientering etter krigen, og her var det kjentmannspost 2012-14. Kanskje var tørrgranene på bildet unge tilskuere i 1945? Med dagens orienteringskart ville dette vært en meget enkel post: det høyeste punktet på en lang og markert åsrygg, typisk oppfangende detalj. På kartet fra den gang ville dette vært en fornuftig post, gitt kartets få detaljer og en ekvidistanse på 30 meter. Med start fra tømmerkoia nord for Store Daltjuven ville det vært bra med ledelinjer og kontrolldetaljer underveis, men sikkert også noen store overraskelser. Jeg testet starten på strekket videre til post 2 på kompasskurs via sydenden av Søndre Branntjern, og kom nokså umiddelbart til en dal/kløft med stupbratte sider og bløt myr i bunnen som måtte omgås. Da endte jeg nærmere nordenden av tjernet. Det ville nok vært mange slike overraskelser og omveier den gangen.