Telefonhytte

Ved første øyekast vil vel de fleste ta dette for en utedo. Det er det imidlertid ikke, derimot ei telefonhytte. Da skogforvalter Nikolai Wergeland kom til Rustad i Hurdal i 1917, ble det fart i tømmerfløtinga i Hegga, grenseelva mellom Hurdal og Nannestad. I 1920 fikk Wergeland lagt ei telefonlinje langs elva for å kunne varsle om tømmerfloker. I den første tida ble telefonapparatet festet til et tre, men i 1927 fikk Wergeland bygget to hytter der telefonen ble plassert inni. Den ene hytta har stått fram til i dag, etter hvert svært forfallen. I sommer ble den restaurert, slik at den nå vil stå i mange år framover.

Ca. 100 meter oppover langs Jeppedalsvegen fra utfartsparkeringa og bommen ved barnehagen i Rustad tar det av en traktorveg til venstre. Følger en denne vegen vel 1 kilometer, finner en telfonhytta. Vegen er merket av Hurdal Turlag.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2016

Gardlaus snart klar?

Av Erik Unneberg

I fjor startet arbeidet med å restaurere den gamle stua på Gardlaus. Den ligger ved Ankerveien, rett ved Steinsskogen gravlund. Bilde nr. 24714 viser hvor langt arbeidet var kommet for ti måneder siden, og nå er vegger og tak på plass. Det står imidlertid igjen en del arbeid innendørs. Det var meningen at det skulle åpnes for servering her denne høsten, men den planen er nok noe forsinket. Oppdatert (september 2017): Åpningen ble 23. september 2017.

25 Okt 2016

Et annerledes krigsminne

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannsmerket har en post nær minnelunden etter flystyrten med en Short Sterling 10. mai 1945, der alle 20 ombord ble drept. Men oppe på kanten av Gardermoenplatået er det krigsminner av en annen art: stillinger i tyskernes forsvarslinje av Gardermoen, kanskje maskingeværreder. På den tiden var dette fortsatt åpen beitemark, og eventuelle angripere kunne lett meies ned når de krabbet over kanten av ravinene. Disse minnene ligger helt inntil turstien, men er ikke skiltet.

25 Okt 2016

Ravinelandskap syd for Gardermoen

Av Odd Tore Saugerud

Etter nattens regn var Songa ganske stor og heller grå av leirpartikler som den hadde gravd ut. Graving i yttersving og deponering i innersving gir fine slyngninger. Gråor sammen med elvesneller og bregner danner et urskoglignende belte langs elvekanten, og sammen med falne trær og glatt leirjod blir dette til et nokså ufremkommelig terreng der det ikke er ryddet sti. Slikt terreng tilsatt slyngtorner var ganske typisk for orienteringsløpene i Texas.