Seksputtmyrene

Seksputthøgda må ha fått navnet sitt fra Seksputtmyrene, så da måtte de undersøkes nøyere. Store og flate gras- og mosemyrer, med enkelte områder med strå som typisk vokser i fuktig lende. Men kartene, også de i stor målestokk, viser ingen putter, og jeg fant heller ikke noen. Men de var vel der den gangen myrene fikk navnet sitt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2016

Utsikt fra Seksputthøgda mot dype skoger og snøfjell

Av Odd Tore Saugerud

Det er nødvendig å gå litt rundt omkring for å finne utsikt fra Seksputthøgda, men fra stupkanten mot vest er det mulig. Skogen er på Langvassbrenna, og fjellene er, fra venstre, Norefjell og Vassfarfjellene, begge med nysnø.

28 Okt 2016

Orienteringsløpere på kjentmannspost

Av Odd Tore Saugerud |

Mens jeg puslet rundt ved posten, kom det flere folk på besøk. Det var Anders Nordberg, ikke ukjent norsk eliteløper, og Laura Leiboma, Latvia, nå Nydalen, hvor Anders er trener. De tok runden Tverrsjøen – Langvassbrenna – cella ved Seksputthøgda – cella ved Svartvann – Svartvannshøgda – Tverrsjøen. Litt uvant med kart i målestokk 1 : 50 000?

28 Okt 2016

Milorgcelle i Styggdalen

Av Odd Tore Saugerud |

Milorgcella i Styggdalen rett under Seksputthøgda lå på en ganske smal og utilgjengelig hylle i bratt terreng. Samme mønster som cella ved Svarttjern. Ikke så rart, for det var de samme folka fra Jevnaker som bygde cellene og holdt til der. Her er tomta, med restene av en vedkomfyr, og det tradisjonell og lite prangende minnesmerket i rustfritt stål. I bakgrunnen er den søndre myra i Styggdalen, en dal med stupbratte, men tilvokste sider, og bløte myrer i bunnen.