Med stillaset som lokal vulkan

Årets fyrverkeri var det beste i Skuibakkens historie. Sett nedenfra ser det nesten ut som et vulkanutbrudd når det skytes ut fra toppen av stillaset i bakken. Med dette ønsker jeg alle Markadatabasens venner og brukere et godt nytt år 2017!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Des 2016

Samling rundt hoppet

Av Odd Tore Saugerud

Det ble etter hvert ganske fullt av folk rundt og nedenfor hoppet, og fra Kongetribunen spilte Skui Brass musikk som passer både til høytid og hopprenn. Arrangementet fokuserer vel minst like mye på den gamle storbakken og historien om den som på selve nyttårsfeiringen. Den røde prikken i bakgrunnen er TV-masta på toppen av Søndre Kolsås.

31 Des 2016

Klar for nyttårsfeiring i Skuibakken 2016

Av Odd Tore Saugerud

Nyttårsarrangementet i Skuibakken for familiene i Vestre Bærum begynner å få lange tradisjoner, og samler bra med folk om det er snø eller ikke. Her er folket på vei opp det bratte unnarennet med fakler til hoppet med juletre og bål.

31 Des 2016

Overlever sagarbeiderstua ved Nypefoss enda et år?

Av Odd Tore Saugerud

Sagarbeiderstua ved Nypefoss har fått forfalle i mange år, godt skjult av tett kratt, se bilde nr. 14623 og bilde nr. 14624. Nå er krattet fjernet, og den vesle stua på stupkanten er godt synlig. Taket ligger nå inne i stua, og plankeveggene løsner fra de ganske råtne laftestokkene i veggene. Holder den seg oppreist til neste nyttår?