Fotspor på vannet, men overvann

Der det søndre alternativet til scooterløya over Høgåsen til Finneflakseter krysser Damtjern, var ingen skispor, men våte fotspor etter lek. Også andre områder var mørke av overvann. Fotografen foretrakk å følge Svenskeveien til sydenden av vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Jan 2017

Hvitt over, vått under

Av Odd Tore Saugerud

Etter hvert gikk sludd over til snø på Sollihøgda, og terrenget ble mer vinterlig. Men fotsporene på bildet viser at mange steder var det vått under de ca. 3 cm med fuktig nysnø. Bildet viser Svenskeveien der det nordre alternativet til scooterløya over Høgåsen til Finneflakseter er opparbeidet. Linjeløypa går rimeligvis under ledningene litt lenger i bakgrunnen. Litt av en kontrast til bilde nr. 17828 fra 30. oktober 2012.

09 Jan 2017

Slengfu og Slengfe

Av Odd Tore Saugerud |

Rekognoseringen i tåkehavet før morgendagens turbusstur for seniorer på stier og veier i området syd for Lilloseter førte oss forbi ruinene etter plassen Slengfu. Skiltet forteller det meste av interesse. Ifølge Kjentmannshåndboken 1990-92 skal "Slengfe" skrive seg fra hadelandske skogsarbeidere, som når de kjørte tømmer på dårlig føre sa: "No sleng og feng det over myrane." Slengfu skal derimot ha med det norrønske ordet «fuð» = rumpe, ende, rauv å gjøre, dvs. «slengerumpe». Litt rart at to «slengnavn» geografisk sett så nær hverandre skal ha så forskjellig opphav/betydning. På Krokskogen nordvest for Rognlia er det et lite vann som heter Hengefuputten (på Markabasens kart omdøpt til Hengsveputt), og fu i betydningen rumpe er fortsatt i bruk lokalt syd i Norge.

09 Jan 2017

Skiføre på Nesodden!

Av Anne Irene Nygård |

Nesodden kommune kjører ut snø rundt Bergerbanen. Skiføre nå, men ikke rundt hele banen. Skal være ferdig til onsdagsrenn.