Nordenden av Kjeledalen

Går man fra Slottet nordover over Slottsåsen, er det ikke enkelt å komme ned til Kjelen igjen på grunn av høye stuprekker. Men etter hvert kommer det en skarp kløft tvers over åsen, og den fører rimelig enkelt ned i nordenden av Kjeledalen. Bildet viser typisk terreng i området: stup og skrenter, store vindfall, bløte myrer og steinet bunn. Men det er ikke spor etter hogst her, så bakveien til Slottet kan være et interessant alternativ for de som liker urørt natur, ikke har dårlig tid, og ikke er redde for noen utfordringer underveis. Orienteringen her er enkel, med grove ledelinjer.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Jun 2017

Slottet og litt av «vollgraven»

Av Odd Tore Saugerud

Slottet går for å være ganske uinntagelig, med stup og skrenter i de fleste retninger. Her fra nordenden av kløfta som går rundt mye av toppen på vestsiden: høyt stup, bløt myr. Men her var dagens første og eneste spor etter andre mennesker, og med litt sikksakkgange mellom stup og skrenter gikk det greit å komme både opp og ned igjen.

01 Jun 2017

Vindfall i Kjelen

Av Odd Tore Saugerud

Sommerstid er veivalget mellom bratt bredd med stup på østsiden, eller flatere terreng med myr og stein på vestsiden. Jeg valgte østsiden, og fikk med meg et motiv av et utvalg av vindfall som hadde falt i vannet. Vindfall var det nok av ellers i området også, ispedd områder med toppbrekk i alle retninger.

01 Jun 2017

Skogsvannet Kjelen

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle skiløypa gikk over vannet Kjelen, som ligger ved foten av Slottsåsen. Vannet har kanskje fått navnet sitt fordi det var som å kikke ned i bunnen av en kjele fra stupkanten på østsiden. Men det var før. Nå er stupene fortsatt der, men godt tilgrodd med stor skog. Bildet viser innløpet i nordenden. Også her var det kvekkekor.