Langtur

Dagens løpetur ble på 41 km.

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

16 Jun 2017

Lang løpetur

Av Arne Petter Omholt

Dagens løpetur fra Majorstuen til Kringla ble på tre mil, med 7 kilo på ryggen.

11 Aug 2015

Sundvolden Møllebrug: kart over vannreservoarer og demninger

Av Odd Tore Saugerud

Kartutsnittet viser vannene med demninger: Retthelltjern (A), Bønnerudtjern (B), Svarttjern (C), Nordsetertjern (D), Kleivmyra (E) og Åbortjern (F). Selve demningene er merket med fiolett strek. Den lille demningen ved Kleivstua (G) er også merket på samme måte. I tillegg er Kongens utsikt (K) og Nordkleiva (N) merket, og starten på et mulig veivalg ned til Gygra er merket av. Det er flere store hogstfelt som ikke er på kartet, noen stier er lagt om, noen har forsvunnet, men kartet er likevel velegnet for en tur til vannene og demningene. Blåstien til Finneflakseter over Åboråsen er ikke tegnet inn som sammenhengende sti.

14 Feb 1952

Bobsleighbanen fra OL i 1952

Av Odd Tore Saugerud

Som nevnt i teksten til bilde nr. 23782, ble ikke bobsleighkonkurransene avholdt i Korketrekkeren, men i en egen trasé. Dette skjematiske kartet fra 1952 viser traséen med avstander, kurveradier og navn på kurvene. Som kartet viser, fulgte traséen omtrent den gamle akeveien Heftyebakken. Bildet viser også hvordan banen var oppbygd: Hardpakket snø med en islagt renne. Vann fra Øvresetertjern ble brukt til isleggingen, som var fullstendig manuell. Vinteren 1950/51 var skikkelig kald, mens starten 1951/52 var mild med regn og litt av en utfordring. Kartet med flere opplysninger om banen og om navnene på kurvene finnes i Aftenpostens OlympiAposten fra 14. februar 1952.