Nitedal Krudtværk: spritlageret på Kongen

Sprit var viktig i kruttproduksjonen for å fordrive vann fra kruttet. Litt lenger mot nord på Kongen står fortsatt huset hvor spriten ble lagret. Langs veggene mot ruinene lenger syd er det lagt jordvoller for å beskytte mot eventuelle eksplosjoner. Fatet ved siden av inngangen har inneholdt «Lead Peroxide», et giftig, krystallinsk pulver som er brukt blant annet i pyroteknikk. Kanskje stammer fatet fra ruinene lenger syd, der var det også flere rester av rustne fat.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jul 2017

Nitedal Krudtværk: ruiner på toppen av Kongen

Av Odd Tore Saugerud |

I gamle dager ble lokalt toppen av et område kalt for «Kongen». Ved å gå en driftsvei/sti fra Vågedammen kommer man bakveien til den lokale Kongen, og der er det tydelige spor etter hus og voller. I området ligger det fortsatt en rekke beholdere, i sink eller forsinket, så dette kan ha vært lager for stoffer som bør ligge langt vekk fra selve kruttproduksjonen. Her var intet opplysningsskilt.

12 Jul 2017

Vågedammen

Av Odd Tore Saugerud

Vågedammen i Ørfiskebekken lå tidligere på Nitedals Krudtværks område, og var en riktig idyllisk oppdemt dam. Området rundt den har de siste årene vært preget av forfall og nedlagt industri. Dette har dessverre ført til forurensning av vannet, og demningen har delvis rast sammen. Nå anlegges det en helt ny demning og dam. Området er sperret av, og adgangen til Ørfiskebekken er provisorisk.

02 Nov 2013

Blankskurte svaberg

Av Erik Unneberg

Den blåmerkede stien fra Romsås til Røverkollen går på skrint jordsmonn. Her, nesten ved toppen, mangler det ikke på blankskurte svaberg. Det ligner litt på Kjekstadmarka.