Nitedal Krudtværk: Pulveriseringa

Et stykke nedenfor demningen bilde nr. 27303 lå Pulveriseringa. Her ble de tre komponentene i svartkrutt (salpeter, trekull og svovel) finknust i de to tønnene som var montert eksentrisk på drivakselen. Hver av dem var fylt med 250 kg jernkuler. På grunn av eksplosjonsfaren ble bare to komponenter pulverisert samtidig, trekull og salpeter, eller trekull og svovel. Blandingen ble så fraktet opp til Svartværket, hvor alle tre komponentene ble blandet sammen. Det var kruttverkets farligste sted, og her var det flere eksplosjoner med tap av menneskeliv. I en kjedeeksplosjon omkom sju mann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jul 2017

Nitedal Krudtværk: Midtdammen, en uanselig tredemning

Av Odd Tore Saugerud

I Ørfiskebekken er det tydelige spor etter en tredemning med stående bjelker, og i jordbakken til høyre for denne et rør med ganske stor diameter. Dette er Midtdammen, som forsynte Pulveriseringa litt lenger ned i bekken med driftsvann , se bilde nr. 27304.

12 Jul 2017

Nitedal Krudtværk: spritlageret på Kongen

Av Odd Tore Saugerud |

Sprit var viktig i kruttproduksjonen for å fordrive vann fra kruttet. Litt lenger mot nord på Kongen står fortsatt huset hvor spriten ble lagret. Langs veggene mot ruinene lenger syd er det lagt jordvoller for å beskytte mot eventuelle eksplosjoner. Fatet ved siden av inngangen har inneholdt «Lead Peroxide», et giftig, krystallinsk pulver som er brukt blant annet i pyroteknikk. Kanskje stammer fatet fra ruinene lenger syd, der var det også flere rester av rustne fat.

12 Jul 2017

Nitedal Krudtværk: ruiner på toppen av Kongen

Av Odd Tore Saugerud |

I gamle dager ble lokalt toppen av et område kalt for «Kongen». Ved å gå en driftsvei/sti fra Vågedammen kommer man bakveien til den lokale Kongen, og der er det tydelige spor etter hus og voller. I området ligger det fortsatt en rekke beholdere, i sink eller forsinket, så dette kan ha vært lager for stoffer som bør ligge langt vekk fra selve kruttproduksjonen. Her var intet opplysningsskilt.