Askeren: rester etter en gammel kistedemning

Myra nedetter bekken var grasbevokst tuemyr, og ved overgangen fra myr til skog 160 meter lenger nede var det virkelig rester etter en liten, gammel kistedemning. Kjentmannsposten var der fortsatt, men å tøye «ved utløpet» 160 meter er i drøyeste laget når man skal finne poster på turkart M 1 : 50 000.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jul 2017

Nitedal Krudtværk: Pulveriseringa

Av Odd Tore Saugerud |

Et stykke nedenfor demningen bilde nr. 27303 lå Pulveriseringa. Her ble de tre komponentene i svartkrutt (salpeter, trekull og svovel) finknust i de to tønnene som var montert eksentrisk på drivakselen. Hver av dem var fylt med 250 kg jernkuler. På grunn av eksplosjonsfaren ble bare to komponenter pulverisert samtidig, trekull og salpeter, eller trekull og svovel. Blandingen ble så fraktet opp til Svartværket, hvor alle tre komponentene ble blandet sammen. Det var kruttverkets farligste sted, og her var det flere eksplosjoner med tap av menneskeliv. I en kjedeeksplosjon omkom sju mann.

12 Jul 2017

Nitedal Krudtværk: Midtdammen, en uanselig tredemning

Av Odd Tore Saugerud

I Ørfiskebekken er det tydelige spor etter en tredemning med stående bjelker, og i jordbakken til høyre for denne et rør med ganske stor diameter. Dette er Midtdammen, som forsynte Pulveriseringa litt lenger ned i bekken med driftsvann , se bilde nr. 27304.

12 Jul 2017

Nitedal Krudtværk: spritlageret på Kongen

Av Odd Tore Saugerud |

Sprit var viktig i kruttproduksjonen for å fordrive vann fra kruttet. Litt lenger mot nord på Kongen står fortsatt huset hvor spriten ble lagret. Langs veggene mot ruinene lenger syd er det lagt jordvoller for å beskytte mot eventuelle eksplosjoner. Fatet ved siden av inngangen har inneholdt «Lead Peroxide», et giftig, krystallinsk pulver som er brukt blant annet i pyroteknikk. Kanskje stammer fatet fra ruinene lenger syd, der var det også flere rester av rustne fat.