Nitedal Krudtværk: kraftverket fra 1904

Et stykke ovenfor demningen på bilde nr. 27303 lå kraftverket fra 1904. Installert effekt var 100 hk. Bygningen er nå i raskt forfall, og av installasjonene er det bare et stort svinghjul og en sikringstavle igjen. Rørledningen er også vekk. Ikke så rart, for Oslo eksproprierte Ørfiske og ledet vannet derfra i tunnel mot Maridalsvannet, så kraftverket kom aldri i ordentlig drift. Energiproblemet ble først løst da Nittedal kommune fikk elektrisitet fra Kykkelsrudfallet i 1913.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Jul 2017

«Askeren ved utløpet»

Av Odd Tore Saugerud

Slik lød overskriften på en kjentmannspost 2010-2012, og slik ser det ut. Pent vann, med fin løk i bekken rett etter selve utløpet, og mye tueformet grasmyr ved utløpet og videre nedover. Boken sier også at her er det rester etter en kistedam, men det er det ikke. Derimot var det en toppdykker midt på vannet, et glimt av Trehørningen gård, en lettskremt frosk under en stein i bekken, og en mengde stikkefluer og noen klegg. Grastuet bunn tyder ofte på at myra har stått under vann tidligere, så da ble det søk langs bekken.

13 Jul 2017

«Dulutten» i Hakadal

Av Odd Tore Saugerud

Ved Sandungen i Vestmarka ligger restene av grunnmuren til hytta «Dulutten», som er kjentmannspost i inneværende periode. Men hvor selve hytta ble av, er et mysterium, se teksten til bilde nr. 26177. Noen mener at den ble flyttet til Hakadal. Grunnmuren her er 5,6 x 4,2 meter. Den ved Sandungen er 5,1 x 3,6 meter, så da har den vokst under turen hit.

13 Jul 2017

Askeren: rester etter en gammel kistedemning

Av Odd Tore Saugerud |

Myra nedetter bekken var grasbevokst tuemyr, og ved overgangen fra myr til skog 160 meter lenger nede var det virkelig rester etter en liten, gammel kistedemning. Kjentmannsposten var der fortsatt, men å tøye «ved utløpet» 160 meter er i drøyeste laget når man skal finne poster på turkart M 1 : 50 000.