Ravinelandskapet langs Songa: en bro på turstiene

I ravinelandskapet langs Songa er det gamle hulveier og nyere tråkk og turstier på ravineryggene og i dalene. På turstiene er det laget broer og klopper over elven og sidebekker, men ellers går stiene stort sett i de mer eller mindre bratte leirskråningene. Dette er den vestligste broen i rundløypene fra den lille parkeringsplassen ved Scandic Hotel og til minnelunden der en britisk Short Sterling styrtet 10. mai 1945. Typisk grønt gråorlandskap med mye mjødurt, og her en enslig kvann i venstre side av bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jul 2017

Ravinelandskapet langs Songa: et større leirras

Av Odd Tore Saugerud

Vann og leirras har gjennom 9500 år skapt ravinelandskapet langs elva Songa, og fortsetter å forandre det. Dette er ikke bare viktig for landskapet, men også for pionerplantene som invaderer rasstedene først, og som er helt avhengige av bar leire for å etablere seg og overleve. Senere blir de utkonkurrert av større planter. Et av de større og nyere rasene kan sees under den brukne bjørka. Det er estimert at Songa årlig frakter 135 tonn leire ut av ravineområdet.

19 Jul 2017

Fagerliseter: tyrihjelm og granholt på vollen

Av Odd Tore Saugerud

Bildet fra 1928, se bilde nr. 27352, viser en nokså snaubeitet setervoll. I dag er bildet et noe annet, med granholt og store felter med den meget giftige planten tyrihjelm (torshjelm, lushatt) som det dominerende. I den lille plankerøysa i venstre bildekant ligger rester av tidligere gamle veiviserskilt. De kunne man tatt bedre vare på.

19 Jul 2017

Fagerliseter 1928 og 2017

Av Odd Tore Saugerud

Fagerliseter er vel nå best kjent som base for et av lagene til Milorg D13, men har en mye lengre fortid som seter. Bildet viser hvordan det så ut på setervollen nedenfor hovedhuset i 1928, med en stor driftsbygning (fjøs?) og fredelige kyr. Nå vokser store graner der driftsbygningen sto, og også der steinene i forgrunnen på det gamle bildet ligger. Rester av pillarene til driftsbygningen kan fortsatt sees om man titter inn blant granene på rett sted, mens granholtet ved steinene gjorde det umulig å ta et bilde fra nøyaktig samme ståsted som i 1928.