Ravinelandskapet langs Songa: intenst grønt med falne trær over elva

Når man ser dette bildet kan man vel lure på om det er nødvendig å bygge broer over elva, så mange store falne trær det er å balansere på. Men vannføringen her varierer kraftig, og når det er vått, kan det være farlig sleipt både i leira og på stokkene. Bildet er tatt fra broen som vi ser på bilde nr. 27355, og viser også hvor ufremkommelig det er langs elvebreddene der det er flatt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jul 2017

Ravinelandskapet langs Songa: en bro på turstiene

Av Odd Tore Saugerud

I ravinelandskapet langs Songa er det gamle hulveier og nyere tråkk og turstier på ravineryggene og i dalene. På turstiene er det laget broer og klopper over elven og sidebekker, men ellers går stiene stort sett i de mer eller mindre bratte leirskråningene. Dette er den vestligste broen i rundløypene fra den lille parkeringsplassen ved Scandic Hotel og til minnelunden der en britisk Short Sterling styrtet 10. mai 1945. Typisk grønt gråorlandskap med mye mjødurt, og her en enslig kvann i venstre side av bildet.

22 Jul 2017

Ravinelandskapet langs Songa: et større leirras

Av Odd Tore Saugerud

Vann og leirras har gjennom 9500 år skapt ravinelandskapet langs elva Songa, og fortsetter å forandre det. Dette er ikke bare viktig for landskapet, men også for pionerplantene som invaderer rasstedene først, og som er helt avhengige av bar leire for å etablere seg og overleve. Senere blir de utkonkurrert av større planter. Et av de større og nyere rasene kan sees under den brukne bjørka. Det er estimert at Songa årlig frakter 135 tonn leire ut av ravineområdet.

19 Jul 2017

Fagerliseter: tyrihjelm og granholt på vollen

Av Odd Tore Saugerud

Bildet fra 1928, se bilde nr. 27352, viser en nokså snaubeitet setervoll. I dag er bildet et noe annet, med granholt og store felter med den meget giftige planten tyrihjelm (torshjelm, lushatt) som det dominerende. I den lille plankerøysa i venstre bildekant ligger rester av tidligere gamle veiviserskilt. De kunne man tatt bedre vare på.