Biesurr i blomsterengen

For noen år siden ble skogen nedenfor plassen Liggeren hugget, og denne sommeren er det en skog av geiterams ned mot Kalven i Øyungen. I bakgrunnen til venstre ser vi Øyungskollen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Jul 2017

Markasommer

Av Kjersti von Krogh

Vakker sommerdag syd i Kalvsjøen (387 moh.). Og etter som vi nå igjen har hatt flere gode, varme dager, er det stor brannfare i Marka.

22 Jul 2017

Vidsyn fra Bjønnåsen

Av Petter Heim

Tar man turen opp til setra Bjønnåsen (304 moh.), blir man belønnet med en storslagen utsikt. Setra er inngjerdet med gressende sauer, og tilrettelagt for aktiviteter i regi av eieren, Grønsand gård aktivitetssenter. Et skilt på porten i gjerdet ønsker alle velkommen inn!

22 Jul 2017

Ravinelandskapet langs Songa: en gammel hulvei

Av Odd Tore Saugerud

Langs ryggene i ravinen er det mange steder tydelige spor etter gamle hulveier, som her på ryggen opp mot husene ved Hagen øst for Scandic Hotel. Disse er resultatet av århundrers trafikk mellom gårdene i området, kombinert med regn og erosjon. Her er stigningen mye brattere enn det går frem av bildet. Beboerne på Hagen har i år stengt turveien videre forbi husene, og det har blitt en ny tursti ned nabodalen i vest og opp på jordekanten ved Hagen. Denne er svært bratt, delvis sikret med tynt tau, og går gjennom gjørme i bunnen av dalen. Den er langt fra ferdig, og en rundtur hvor denne er med kan knapt anbefales i og etter regn.