Grønn foss i Fyllingselva mot Bjørnsjøen

I forbindelse med oppgradering av elveløpet for fløting ble den brattere nedre delen mot Bjørnsjøen utsprengt og bunnen ryddet. Med dette ble det gode forhold for grønn begroing i løpet av sommeren.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Aug 2017

Skåmur i Fyllingselva mellom Løken og hengebrua

Av Odd Tore Saugerud

Fyllingselva var allerede på slutten av 1700-tallet en viktig fløtningselv mellom Østre Fyllingen og Bjørnsjøen. I 1878 ble det bygget ny gråsteinsdemning ved Fyllingen, og resten av elveløpet ble oppgradert blant annet med denne lange skåmuren fra Løken og nedover. En skikkelig mur av tilhogd gråstein som har motstått tidens tann vel.

08 Aug 2017

Hengebrua over Fyllingselva i froskeperspektiv

Av Odd Tore Saugerud

Hengebrua over Fyllingselva er fotografert i mange vinkler fra før, men ikke i froskeperspektiv. Fra Aties ståsted er det et glimt av Bjørnsjøen gjennom den tette vegetasjonen langs elva.

08 Aug 2017

Beverhytte ved Løken i Fyllingselva

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 25917 viser bevergnag ved Løken i Fyllingselva, og nevner også en beverhytte på sydsiden av vannet. Her er beverhytta litt til høyre for midten av bildet. Siden det ikke er ferske bevergnag ved vannet, er den nok fraflyttet.