Myrtjerndemningen sett fra luftsiden i 2017

Myrtjerndemningen er en laftet steinkistedam, sist fornyet i 1960. I Østre Nordmarksvassdrag er det bare to tredemninger: Myrtjernsdemningen og demningen ved Store Gørja. Av de til sammen 27 demningene i de to nordmarksvassdragene er bare tre av dem bygget av tømmer. De andre er bygget av tilhugget stein og fuget med sement. Bildet viser demningen sett fra luftsiden i 2017. Bilde nr. 27654 viser den slik den så ut i 1999.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Jul 2017

Før solnedgang ved Jarenvatnet

Av Eivind Molde

Det nærmer seg solnedgang i Viggadalen på Hadeland. Fortsatt er det noen minutter igjen før dagens siste solstråler trekker seg tilbake fra østsiden av Jarenvatnet.

14 Jul 2017

Amundrud

Av Eivind Molde

Gården Amundrud ligger fint til å lia nord for Jaren. Vi skimter Randsfjorden.

14 Jul 2017

Mot Hengedyhaugen

Av Eivind Molde

På veg nordover Hengedyvegen, men Hengedyhaugen til høyre for kraftlinja. Om vinteren går skiløypa her.