Myrtjerndemningen sett fra luftsiden i 1999

Dette bildet viser Myrtjerndemningen slik den så ut sommeren 1999. Sammenlignet med bilde nr. 27653 er hovedtrekkene de samme, men forfallet er likevel tydelig: Stenderne til skåveggene av tre er råtnet vekk, brua over fløtningsløpet er borte, og det er tydelige råteskader i veggene mot fløtningsløpet. Demningen var kjentmannspost i perioden 1998-2000.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2017

Myrtjerndemningen sett fra luftsiden i 2017

Av Odd Tore Saugerud

Myrtjerndemningen er en laftet steinkistedam, sist fornyet i 1960. I Østre Nordmarksvassdrag er det bare to tredemninger: Myrtjernsdemningen og demningen ved Store Gørja. Av de til sammen 27 demningene i de to nordmarksvassdragene er bare tre av dem bygget av tømmer. De andre er bygget av tilhugget stein og fuget med sement. Bildet viser demningen sett fra luftsiden i 2017. Bilde nr. 27654 viser den slik den så ut i 1999.

14 Jul 2017

Før solnedgang ved Jarenvatnet

Av Eivind Molde

Det nærmer seg solnedgang i Viggadalen på Hadeland. Fortsatt er det noen minutter igjen før dagens siste solstråler trekker seg tilbake fra østsiden av Jarenvatnet.

14 Jul 2017

Amundrud

Av Eivind Molde

Gården Amundrud ligger fint til å lia nord for Jaren. Vi skimter Randsfjorden.