Tåkehavet over Ringerike har fått flere øyer

Torgeir Stenstad var før meg på Ringkolltoppen i dag, og tok bilde nr. 27856 kl. 11.15, da tåka dekket Tyrifjorden og mesteparten av lavlandet. Jeg var på samme sted kl. 14.15, og da var det bare tåke over vannene. Lav sol midt i mot gjorde det nesten umulig å få et brukbart bilde. Omtrent kl. 14.45 begynte det å blåse fra syd, og da jeg kom til Damtjern ved solnedgang var all tåka borte. Og nå til kvelds er været som lå og lurte i syd kommet hit, og det regner kraftig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Nov 2017

Det gamle fjøset på Ringkollsetra

Av Odd Tore Saugerud

Det er fortsatt hus på Ringkollsetra: to uthus, dette og et mye mindre, og antageligvis også størhuset, som i så fall er godt vedlikeholdt og bygd på. Dette ser ut til å ha vært et fjøs, men det var ikke anledning til å se inn i det nå. Uansett begynner det å bli noe skjevt og med tendenser til råte nederst, men det intakte bølgeblikktaket hindrer raskt forfall.

04 Nov 2017

Langtjern og kraftledningen over Høgåsen

Av Odd Tore Saugerud

Etter Gullontjern var Langtjern neste prøvelse på «standardrunden» Damtjern – Ringkollstua – Vambu – Vikseter – Løvlia – Damtjern. Her gikk også løypa over vannet, med gode muligheter for overvann og ising på skiene. Nå går den på land på østsiden. I dag var vannet dekket av en tynn ishinne, men myrene hadde fortsatt mange bløte partier.

04 Nov 2017

Gullontjern syd for Langtjern

Av Odd Tore Saugerud

Gullontjern ligger i skiløypa Løvlia – Damtjern – Ringkollen, rett syd for Langtjern. I gamle dager, dvs. da jeg fortsatt var ung, gikk løypa over vannet, og der var det ofte overvann. Det var ikke bra med treski, som iset kraftig og lenge når de ble våte. Nå går løypa i myra på vestsiden. Det er to hytter på østsiden, men ellers stille når det er bar mark, da det ikke er stier langs vannet. I gamle dager het det Gullontjern, men Markadatabasens kart kaller det Gullovtjern. Muligens inspirert av mannsnavnet Gullow?