Spor i blåtimen

Også på Damtjern hadde isen lagt seg, men her var det spor etter både tobente og firbente. De tobente hadde subbet med bena og fulgt løypetraséen over vannet, mens de firbente hadde holdt seg nærmere land. Spor etter elg i terrenget, men ikke på isen. Med blankis under et tynt og løst snølag var det forståelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Nov 2017

Slutt på badesesongen

Av Odd Tore Saugerud

Solen varmet ved badehuset på Toresplassen, men det fristet ikke med et bad. Plassevannet var nå helt islagt, men med enkelte spor etter råker og sprekker, og kraftige drønn tydet på mer sprekkaktivitet. Ingen tobente hadde våget seg ut på vannet ennå, bare lette firbente som rev, hare og ekorn.

21 Nov 2017

Stubdalsflaka klar for mer snø

Av Rolf Storbråten |

20 Nov 2017