Vestvoll

Her fra Vestvoll går det turvei om sommeren, men på denne tiden av året kjøres det opp skiløype på veien (rett fram). En gang gikk det en hestejernbane her - mellom Berger Bruk ved Hurdalssjøen (hvor det var sagbruk og glassverk) og Dal stasjon. Den stod ferdig til Norges første jernbane mellom Kristiania og Eidsvoll ble åpnet i 1854. Hestejernbanen, som fikk navnet "Bergerlinna", ble imidlertid nedlagt i 1895. Skinnene ble fjernet, men deler av den gamle traseen er altså i dag en fin turvei hvor det vinterstid prepareres skiløype.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Jan 2018

Snøtungt på Romerikssletta

Av Eivind Molde

Det er full vinter, også i lavlandet på Romerikssletta. Bildet er tatt sørvest for Ladderud, etter at E6 er passert.

14 Jan 2018

Løypestart ved Ladderud

Av Eivind Molde

Litt tynt med snø under treet, men ellers rikelig. Her fra Ladderud er det fint å ta seg en tur mot for eksempel Sessvollmoen eller Råholt. Terrenget er stort sett helt flatt.

14 Jan 2018

Langs E6 på ski

Av Eivind Molde

Fra Langmåsan går løypa sørover langs E6.