Bygdeborgen Tjuvenborgen og Knabberud

Kollen Tjuvenborgen (Tjuvenborn på noen kart) er mye lavere enn Nordre Kolsås, men er likevel et tydelig landemerke nordøst på denne. Vinterstid trer stupene tydelig frem, og bebyggelsen nedenfor kollen er synlig nå når bladene har falt. Øverst ligger en bolig, under den er flaggstanga og litt av bebyggelsen på småbruket Knabberud synlig. Bilde nr. 14965 viser Tjuvenborgen sommerstid og gir forklaringen på navnet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Jan 2018

Også en linjeløype

Av Nina Didriksen

Det er mange «linjeløyper» i Marka. Det mest etablerte navnet er vel på den som går mellom Sollihøgda og Sørsetra, men også løypa mellom Bjørnsjøen og Aurtjern kalles av noen linjeløypa. Den på bildet er en tredje variant, og går sørover fra Ullevålseter. I motsetning til løypene henholdsvis øst og vest for den, nemlig lysløypene mot Sognsvann og Frognerseteren, er denne mindre brukt, og det var behagelig få folk der på årets hittil fineste skisøndag.

21 Jan 2018

Mot det hvite gull

Av Jørgen Øverbye

Maridalen viste seg fra sin beste side, og med skinnende hvite Mellomkollen i det fjerne var det rene Soria Moria-stemning her ved utløpet av Dausjøelva.

21 Jan 2018

Hinderløype ved Mobekken

Av Jørgen Øverbye

I bunnen av noen friske nedkjøringer var det bråstopp her - bare å vente på tur.