Øststupene på Kolsås – nordre del

Mellom Gråmagan og sydenden av Kolsåsmassivet ligger dette området med stup og tilløp til pinakler. Dette er også et krevende og mye brukt område til klatring med boltesatte ruter, se f.eks. bilde nr. 17113.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Jan 2018

En salrygget låve

Av Odd Tore Saugerud

Nå når det er snødekke på taket på den gamle Dalbolåven, er det lett å se hvor salrygget den er. Her er det ikke bare taket som gir etter, men også selve fundamentet til låven har ugjort seg. I bakgrunnen til venstre troner bygdeborgen Gråmagan, til høyre østsiden av Nordre Kolsås.

21 Jan 2018

Bygdeborgen Tjuvenborgen og Knabberud

Av Odd Tore Saugerud

Kollen Tjuvenborgen (Tjuvenborn på noen kart) er mye lavere enn Nordre Kolsås, men er likevel et tydelig landemerke nordøst på denne. Vinterstid trer stupene tydelig frem, og bebyggelsen nedenfor kollen er synlig nå når bladene har falt. Øverst ligger en bolig, under den er flaggstanga og litt av bebyggelsen på småbruket Knabberud synlig. Bilde nr. 14965 viser Tjuvenborgen sommerstid og gir forklaringen på navnet.

21 Jan 2018

Også en linjeløype

Av Nina Didriksen

Det er mange «linjeløyper» i Marka. Det mest etablerte navnet er vel på den som går mellom Sollihøgda og Sørsetra, men også løypa mellom Bjørnsjøen og Aurtjern kalles av noen linjeløypa. Den på bildet er en tredje variant, og går sørover fra Ullevålseter. I motsetning til løypene henholdsvis øst og vest for den, nemlig lysløypene mot Sognsvann og Frognerseteren, er denne mindre brukt, og det var behagelig få folk der på årets hittil fineste skisøndag.