Løypa starter der banen slutter

Hundre meter fra start på Frognerseteren er det fremdeles fine skiforhold.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

25 Apr 2018

Fortsatt vinter ved Tryvann

Av Line Mork

Det er fortsatt skiføre helt fra perrongen på Frognerseteren. Fra Tryvann var det kjørt nye spor i dag, både til Nordmarskapellet og Skjennungstua, og de var nesten ubrukte i kveld. Fortsatt er det sammenhengende spor hele veien og mye snø mange steder. Bildet er tatt i skiløypa ved Tryvannskleiva.

22 Apr 2018

Blylagdammen

Av Lise Henriksen

Blylagdammen er et viktig leveområde for amfibier og insekter - derfor er denne gamle isdammen fredet. Bøketreet i forgrunnen pynter opp med blader fra i fjor. Bildet er tatt fra damkrona mot nord.

25 Apr 2018

Skarpt føre

Av Jarle Jensen |

Det er skarpt føre der det ikke er preparert, men som her fra Brovoll og over til Korsvanna er det helt perfekt nå i morgentimene.