Fine forhold ved Nikulpmyrene

Dette er bare 300-400 meter fra Frognerseteren stasjon.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

26 Apr 2018

Løypa starter der banen slutter

Av Nina Didriksen

Hundre meter fra start på Frognerseteren er det fremdeles fine skiforhold.

25 Apr 2018

Fortsatt vinter ved Tryvann

Av Line Mork

Det er fortsatt skiføre helt fra perrongen på Frognerseteren. Fra Tryvann var det kjørt nye spor i dag, både til Nordmarskapellet og Skjennungstua, og de var nesten ubrukte i kveld. Fortsatt er det sammenhengende spor hele veien og mye snø mange steder. Bildet er tatt i skiløypa ved Tryvannskleiva.

22 Apr 2018

Blylagdammen

Av Lise Henriksen

Blylagdammen er et viktig leveområde for amfibier og insekter - derfor er denne gamle isdammen fredet. Bøketreet i forgrunnen pynter opp med blader fra i fjor. Bildet er tatt fra damkrona mot nord.