Spålen: atthaldsdemningen syd for hoveddemningen

Det er også en atthaldsdemning i tørrmurt gråstein syd for hoveddemningen. Den ser ut til å være i god stand, og er heller ikke nevnt på oppslagene med arbeidsomfang.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jun 2018

Spålen: utsikt fra demningen mot vest

Av Odd Tore Saugerud

Slik er utsikten fra damkrona mot vest nå når Spålen er tappet ned. Bilde nr. 19972 viser hvordan den var i august 2013 ved mer normal vannstand. Men allerede da var den på grunn av lekkasjer under den maksimale reguleringshøyden.

12 Jun 2018

Spålen: demningens vannside

Av Odd Tore Saugerud

Forberedelsene til vedlikeholdsarbeidet har startet, og det er fraktet inn en liten gravemaskin med helikopter fra enden av Fagerliveien. Foreløpig er det laget en vei/sti på vannsiden, og lagt rør for ønsket vannstand. Vedlikeholdet skal omfatte omfuging, skifte av dambru, bjelkestengsler og fløteluker. Så langt er bare demontering påbegynt.

12 Jun 2018

Spålen nedtappet 2,5 meter

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 29528 viser hadde nedtappingen av Spålen for vedlikehold av demningen allerede startet 17. mai, og i løpet av mai ble den tappet ned 2,5 meter til ønsket minimumsnivå. Slik ser det nå ut i den sydligste vika der løypa forbi Huldretjern kommer ned: en steinbredd der bølgene ved normale reguleringshøyder kommer til, og videre et ganske tykt og bløtt mudderlag. Bare elgen har forsøkt seg på å ferdes i dette. Her i vika har mudderet allerede fått et grønnskjær, og stedvis har det skutt opp store, grønne blader (blekker). I midten av bildet er litt av restene av Spålen synlige.