Utsikt fra Skjennungstoppen (alias Skjennungsåsen) mot Maridalsvannet

Mens det i området omkring fundamentene for det gamle brannvaktstårnet tidligere var tett skog, er nå mye av vegetasjonen fjernet, og det er satt opp benker hvorfra man kan beundre utsikten. Her ser vi utsikten mot Maridalsvannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Jun 2018

Skjennungstoppen: "ny" topp med flott utsikt

Av Odd Stiansen

Et nytt skilt med DNTs logo som viste at det var 0,3 km til "Skjennungstoppen", påkalte fotografens oppmerksomhet da han besøkte Skjennungsstua denne flotte søndagen. Toppen viste seg å være den gamle, gode Skjennungsåsen, som har vært gjennom en vellykket ansiktsløftning. Mens det i området omkring fundamentene for det gamle brannvaktstårnet tidligere var tett skog, er nå mye av vegetasjonen fjernet, og det er satt opp benker hvorfra man kan beundre utsikten. Dette skiltet står bare noen meter fra fundamentet for brannvaktstårnet.

23 Jun 2018

Blåne bak blåne fra Kjerkeberget

Av Odd Stiansen

Kjerkeberget på Krokskogen har en utrolig flott utsikt, særlig i sydlig retning, hvor Oslofjorden dominerer utsynet. Men her er teleobjektivet vendt noe mer mot sydvest.

23 Jun 2018

Skiltene ved Kjerkeberget er ikke helt som andre skilt i Marka

Av Odd Stiansen

Toppen på Kjerkeberget er lettest besteget fra sør. Ifølge Markadatabasen er stien som går opp fra sideveien til Gråseterveien umerket. Det er en sannhet med modifikasjoner: Vel er ikke stien blåmerket, men i starten er det varder som viser vei, og går man tilbake samme vei, viser dette skiltet like nedenfor toppen at man er på rett spor.