Ut mot havet

Rett nedenfor Henie Onstad-senteret på Høvik er det kommet en ny kjentmannspost, den lavestliggende i denne perioden. Like ved er det en stor stein der filosofen Arne Næss skal ha sittet og tenkt sine tanker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2018

Motlysstemning fra Hov i Land

Av Erik Unneberg

Den siste dagen i august bød på flott sensommervær, og fra Hov stasjon kunne vi nyte utsikten mot Hov og Randsfjorden i motlys.

31 Aug 2018

Hov stasjon

Av Erik Unneberg

Hov var stasjon på Valdresbanen fra 1902, men passasjertrafikken ble instilt ved årsskiftet 1988/89. Godstogene fortsatte trafikken ti år til, men etter det har det ikke vært regulær togdrift her. Stasjonsbygningen ble solgt til private i 2016. I dag kan man leie dresin og kjøre den mellom Hov og Dokka (23,7 km). Vinterstid går det skiløype i den gamle jernbanetraseen fra Hov til Eina.

02 Sep 2018

Taubaneloddene i Sørumsåsen

Av Nina Didriksen |

De store loddene var en del av taubanen til sementfabrikken på Gullaug i Lier. Her er det ny kjentmannspost, og det har også vært en lignende post før.