En gammel plass

Dette er nok ikke den eldste bebyggelsen der Raabe bygget sin opprinnelige hytte. Men restene av den opprinnelige er ikke langt unna. Dagens seniortur startet med 70 deltagere til Gransetervollen, men fortsatte med 45 til topps på Heikampen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Sep 2018

Myrtjern øst for Honerudsetra

Av Odd Tore Saugerud

Øst forHonerudsetra ligger et ganske stort myrområde med to tjern og en putt. Dette er det vestligste tjernet, hvor det også ligger en hytte. Denne dagen holdt to stokkender og en dykkerand til her. Dykkeranden er synlig på bildet bak vannliljebladene litt ovenfor midten av bildet. Det østligste tjernet kan skimtes i bakgrunnen.

18 Sep 2018

Honerudsetra

Av Odd Tore Saugerud

Stort lager av vinterved og ny vannpumpe fra borebrønn viser at Honerudsetra fortsatt er i bruk som hytte. Bortsett fra pipene ser husene nokså opprinnelige ut. Den eneste blåstien i området nord for Ringkollen går forbi Honerudsetra.

18 Sep 2018

Gammelsetra på Nysetra

Av Odd Tore Saugerud

Øverst på den nordre vollen på Nysetra ligger Gammelsetra, velholdt og med ganske ny terrasse. Slik så den ikke ut da jeg var der i julen 1964. Da var den nok mer original, og i behov av vedlikehold. Bildene fra den gang har dessverre forsvunnet.