Malmgruben 1899

Denne flotte hytta ligger i lia sydvest for Olsknappen, og har fått navnet sitt etter eiendommen den ligger på. Det er to gruveganger langs blåstien nedenfor. Eieren kunne fortelle at her holdt romeriksjentutn til i sine glansdager. Han sa også at det var OK å parkere på sletta nederst i veien opp di,t så lenge ingen innkjørsler ble sperret. P-plassen har GPS-koordinatene 32 V 0591169 6681735. Parkering ellers i området er vanskelig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Okt 2018

Olsknappen, utsikt til Hvalebykampen

Av Odd Tore Saugerud

Mot nord er det nå fri utsikt fra hogstfeltet mot Hvalebykampen, 13,5 kilometer unna. Men dette er egentlig et juksebilde, for fra den sydligste toppen ville utsikten vært begrenset av de nordlige toppene. Tilsvarende ville synligheten fra bygdene i den retningen vært begrenset.

05 Okt 2018

Olsknappen, utsikt mot vest

Av Odd Tore Saugerud

Mot vest var ikke Olsknappen like stupbratt som mot øst, men også her kunne utsikten mot vest vært ganske uhindret, slik som den er nå etter en omfattende flatehogst. Om utsikten er flott, så er ikke tilgjengeligheten til toppen det, omgitt som den er i nær sagt alle retninger av nyere flatehogster hvor hverken hogstflater eller stier er ryddet.

05 Okt 2018

Olsknappen, en baunetopp

Av Odd Tore Saugerud

Baune er et signalbål som i gammel tid ble tent på en topp for å varsle om angrep. Olsknappen nordvest for Grua var en slik topp fra Christian IVs tid. Dette er den vide utsikten mot øst fra den sydligste toppen. Mot vest var utsikten tilsvarende god, mens den mot nord nok var hemmet av de to nordlige toppene. Kunne det være like sannsynlig at en av dem var baunetoppen?