Strammestasjonen på Østhagan

I 1886 ble det oppdaget store forekomster av sinksulfider i området omkring Grua. Mellom 1905 og 1907 ble det etablert gruver ved Nyseter, Skjerpemyr og Mutta. For transport av malmen ble det bygget taubaner fra Mutta og Nyseter til malmvaskeriet. Dette er restene av strammestasjonen for bærevaierne på Nyseterbanen. Den sto på kollen Østhagan. Her er fundamentet, en festeanordning for strammerne, rester av vaierne og av skinnene som trinsene til kaggene gikk på under skiftet fra en bærevaier til den neste.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Okt 2018

Pekefingeren viser vei!

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den best vedlikeholdte veiviseren langs kulturstien til Nysetergruvene. De fleste veiviserne er nå grå av elde og fri for tekst, men fingeren viser fortsatt retningen på veien videre. Gulmerking på trærne er stort sett mangelvare.

05 Okt 2018

Hadelandsgruven sett fra nord

Av Odd Tore Saugerud

I Hadelandsgruven ble det utvunnet jern fra 1539 og i alle fall til og med 1799. Den er antageligvis Norges eldste jerngruve, og malmen var magnetitt som gikk til Hakedal Verk. Her er gruven sett ovenfra fra kulturstien.

05 Okt 2018

Kalkovnene til Grua kalkverk

Av Odd Tore Saugerud |

Sydøst for Grua jernbanestasjon lå Grua kalkverk. Her er de to kalkovnene der. Den til venstre er bygget i 1908 i granitt og fôret med ildfast teglstein, restaurert i 1991. Den til høyre er bygget i 1912, dobbeltvegget i teglstein etter termosprinsippet, gravet frem i 1991. Kulturstien til Nysetergruvene går nord for ovnene.