«Mostua»

På et stativ av trykkimpregnert tre står dette skiltet med navnet «Mostua» og siluetten av en elg klippet ut i sortlakkert blikkplate. Bak på skiltet står følgende innskrift: «Slektstreff 2002 R. J:» Etter undersøkelse og fotografering ble stativet satt tilbake mot ruinen slik det sto. Fra Mostua går det en til dels ganske tydelig sti i retning mot Olavskilden, men den blir borte i et stort hogstfelt før den kommer dit. Deretter kommer en oppfangende gammel vei med steinsettinger. Den går opp til Kongeveien og et skilt med innskrift «Kongeveien», og fortsetter nedover til Olavskilden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Okt 2018

Ruin ved gul flekk (lysning)

Av Odd Tore Saugerud

120 meter sydøst for bekkekneet ved skrenten på bilde nr. 30149 er det på et gammelt orienteringskart merket en ruin og en lysning om lag ti meter høyere i terrenget enn bekken. Dette er ruinen etter Mostua, se bilde nr. 30151. Det er ikke lett å se at dette er en ruin før man nesten står på den.

25 Okt 2018

Bekken fra Midtskogtjerna

Av Odd Tore Saugerud

Fra utløpet av Søndre Midtskogtjern går bekken mot syd i en ganske flat dalbunn til dels med krattmyrer. Ved denne skrenten bøyer den brått av mot vest, og renner bratt videre ned til Isielva.

25 Okt 2018

Søndre Midtskogtjern

Av Odd Tore Saugerud

Midtskogtjerna ligger lavere i terrenget enn Bergenske Kongevei, og er ikke synlige fra denne. Dette bildet viser det søndre tjernet sett fra sydenden. I gråværet og uten løv på trærne ser det ganske dystert ut, bare vannliljeblader og en meget ustø badebrygge vitner om varmere tider. Det nordre tjernet er skilt fra det søndre av en våt grasmyr.