Bra på veiene, tynt med snø i terrengløypene

Det går an å gå inn til Sørskogen og Sinober sørfra, både over Grisputten og Lilloseter, men det er lite snø. Ellers er det bra på veiene i Lillomarka og heller ikke så verst her i terrengløypa langs Breisjøen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Jan 2019

Nytt utseende

Av Nina Didriksen

Ved Nordre Lyse er skogen blitt borte siden forrige skisesong. Fine forhold opp forbi Smedmyrkoia i dag.

10 Jan 2019

Omfattende skogsdrift ved Skoglund

Av Odd Tore Saugerud

Nye E16 skal gå i dagen nær Skoglund, og det er satt i gang omfattende skogsdrift for å gjøre klar til anleggsdriften. Her er felle- og kvistemaskinen i full sving på Bjørkåsen øst for Brekkedalen-Syljudalen. Skogsarbeiderne sa at nå var de snart ferdige med hogsten, men det vil fortsatt være store tømmerlunner langs veien, og disse må transporteres til E16.

10 Jan 2019

Vanskelig adgang til veien fra Skoglund

Av Odd Tore Saugerud

Dette er det som møter den som forsøker å gå veien mot syd opp Brekkedalen-Syljudalen fra Skoglund. Denne tømmerlunna sperrer effektivt for stien etter undergangen ved E16. Det er mulig å ta seg forbi ved å gå mot øst i løssnøen i den bratte bekkeskråningen. Veien er brøytet for skogsdrift, og er uegnet til å gå på ski. Det er heller ikke brøytet parkeringsplasser på Skoglund.