Sagfossen ved Prestveien

Sagfossen har blitt lagt under bru, men er fortsatt synlig og tilgjengelig. Dette i motsetning til de fleste andre større fossene i elva, som har havnet i kulvert eller i utsprengt tunnel. Her lå det en sag allerede i 1611, sannsynligvis på østsiden av elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mar 2019

Snødekke på Øverland bru, vårløsning i elva

Av Odd Tore Saugerud

Mildværet har satt sitt preg på Øverlandselva. Ikke vårflom, men heller ikke is og vintervannføring. På brua ligger det fortsatt snødekke, og i omegnen bærer skaren en mann uten ski.

01 Mar 2019

Lite snø utenfor, men påskeføre i løypa

Av Jonathan Roll |

Fra Kjærlighetsstien på Billingstad i Asker.

01 Mar 2019

Nydelig morgen

Av Jarle Jensen

På vei til Koperud