Mot Maridalsalpene

Det nye hogstfeltet ved Sandermosen har åpnet opp et parti slik at utsikten inn Maridalen til Maridalsalpene er fin.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

29 Mar 2019

Skiføre ennå i bynære områder

Av Torgeir Stenstad

Fra nesten bart ved Sognsvann til fine snøforhold her like ved Skjærsjødammen.

29 Mar 2019

Nedre Gråseterhytte med en mektig takfonn

Av Jørgen Fog

De gamle markahyttene er bygget for å tåle stor snelast. Nedre Gråseterhytte ligger helt inntil Gråseterveien der denne krysser Heggelielva. Løypa som går her, på veien, er svært snesikker, og brukes mye av vårskiløpere for å komme opp i høyden.

29 Mar 2019

Solid snedybde på stien til Nedre Fjølhytte

Av Jørgen Fog

Der stien til Nedre Fjølhytte krysser Gråseterveien, står dette sommertraséskiltet. Det er ingen tvil om at et fortsatt er en stund til stien kan brukes. (Og vading av elven er ikke tilrådelig i vårløsningen!)