Gang- og sykkelveien mellom Slettøya og Kroksund

Det går gang- og sykkelvei på begge sider av E16. Dette bildet er fra sydsiden, og du ser i retning mot Storøya. Finnemarka helt i bakgrunnen. Mellom Sundvollen og Kroksund må du sykle på gang-/sykkelveien - det er det mest utsatte området i Hole.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2019

Sykkelvei eller grusvei?

Av Morten Synstelien

På toppen av byggefeltet i Kroksund kan du følge sykkelveien og komme til Paddevika. Men det beste er å følge merkinga til Pilegrimsleden. Det er ned bakken til venstre.

02 Sep 2019

Holebygdas bratteste bakke

Av Morten Synstelien

Starten på grusveien er det som må være Holebygdas bratteste bakke. Den er bra merket. Ta det litt rolig ned her, ofte sporete og løst.

02 Sep 2019

Veivalg ved Slettøya

Av Morten Synstelien

Skal du sykle over Gjesvalåsen og til Vik, må du ta til venstre her ved Slettøya, ellers må du krysse E16 som er temmelig trafikkert. Skal du sykle langs Steinsfjorden og forbi Ramberget og Garntangen, tar du til høyre. Legg merke til nissen.