Det vokser og gror på Steinssletta

Steinssletta regnes som et av Norges kanskje aller beste jordbruksområder, bl.a. med store kornåkre, som her mellom Fegata og Selteveien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Jul 2019

Frodige Holebygda

Av Eivind Molde

Frodig, åpent og innbydende kulturlandskap preger Holebygda. Her ser vi nordover mot Hole kirke fra Frøysugata.

18 Jul 2019

Røyse skole

Av Eivind Molde

Røyse skole er en barneskole i Hole kommune, innviet 6. november 1959. I skoleåret 2018/19 gikk det ca. 170 elever her. Ved skolen er det en parkeringsplass som utenom skoletid også brukes av folk som skal ut på tur i Holebygda.

18 Jul 2019

Svensrud

Av Eivind Molde

Svensrud er et boligområde som ligger rett nord for Sælabonn, en stor bukt i Tyrifjorden. Vi ser litt av Sælabonn til høyre i bildet, som er tatt ved Røyseveien.