Det gror bra i Krokkleiva

Grønt og fint i Kleiva, vi skimter også Steinsfjorden helt i bunnen. Kleiva skal restaureres tilbake til slik den var som kjerrevei i sin tid. Hadde også vært fint om mastene og luftstrekket ble borte, i det minste de øverste.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Sep 2019

Den første snøen over Hadelandsåsene

Av Line Mork |

Siste dag i september, og de første snøfillene daler ned over en gjengrodd og til dels hugstpreget Jotunheimsti sør for Vassbråa. Fotografen fryder seg over snøen, men for øvrig var humøret litt som hos gubben på treet i det litt trasige terrenget.

26 Mai 2018

Praktfull solnedgang på Gyrihaugen

Av Morten Synstelien

I kveld var solnedgangen på Gyrihaugen spesielt flott.

26 Mai 2018

Solnedgang på Gyrihaugen

Av Morten Synstelien

Himmelen hadde fantastiske farger i kveld.