Fra toppen av den gamle heisen ved Kleivstua

Den gamle tønneheisen ble nedlagt i 1977, men restene av den står fortsatt. Bildet er tatt fra Kleivstua (mot nord).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Sep 2004

Renna mellom Grimsvann og Grimsvassputten

Av Steinar Kjærnsrød

Fra Grimsvann ledes vannet i denne renna ned til Grimsvassputten - for å gi Oslo et bidrag til drikkevannsforsyningen!

11 Sep 2004

Ved Grimsvanndemningen

Av Steinar Kjærnsrød

Demningen ved Grimsvann er en av de best bevarte og særpregete steinkistedemningene i Marka

10 Sep 2004

Sensommer ved Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Det er nydelig sensommer i dag, men et varsel i lufta om at høst og vinter ikke er langt unna. Bildet er tatt fra odden nordvest for Sandvikshytta.