Deilig høst

Flott høst-søndag i Vestmarka. På Gupu gård, som vi ser i bakgrunnen, var det mange mennesker og god stemning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2019

Et liten oppdemt dam syd for Skapertjern

Av Odd Tore Saugerud

I området syd for Skapertjern er det et par små oppdemte dammer, Sprengstoffdammen (se bilde nr. 22272) og den navnløse på bildet. Denne ligger helt inntil veien mellom Myrvoll og Skapertjern, men demningen er dekket av kratt, og det er lett å gå forbi dammen uten å se den. Men her er den i alle fall. Solen hadde akkurat gått bak skyene foran det kommende lavtrykket, men det er da fortsatt glød i bjerkeløvet.

13 Okt 2019

Slik så Skapertjern opprinnelig ut

Av Odd Tore Saugerud

Fra badeholmen er det fri utsikt til nordenden av tjernet. Slik må det ha sett ut ved opprinnelig vannstand, bortsett fra de bare strendene. En lav øy har dukket opp omtrent rett overfor badeholmen. I løpet av året (2019) skal vannstanden tilbake til laveste normale vannstand i henhold til dagens regulering.

13 Okt 2019

Anleggsområdet ved demningen i Skapertjern 2019

Av Odd Tore Saugerud

Anleggsområdet er gjerdet inn, men passerbart med forsiktighet på ikke-arbeidsdager. Den gamle gråsteinsdemningen på bilde nr. 27522 skal få ny betongkappe på vannsiden og et nytt selvregulerende overløp med bredde som øker med høyden over laveste normale regulerte vannstand. En mengde hogde steinblokker er samlet foran foten av demningen, noen av dem er nummererte. Det skal bli spennende å se hvordan de blir innpasset i all den nye betongen.