Demning ved Øyervann

I enden av Øyervann er det rester av en gammel demning. Den merkede stien viser vei opp til gapahuken oppi åsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Nov 2019

Utsikt fra gapahuken nordøst for Burudvann

Av Nina Didriksen

I gråværet ble det også en noe grå utsikt, men i det fjerne skimtes Kirkerudbakken, der snøkanonene er i gang. Bålløsningen ved gapahuken virker å være laget mest til pynt, og ikke som varmekilde, siden det er begrenset plass rundt den og stor avstand til gapahuken. Det er slike praktiske tanker fotografen har etter mange uteligginger i den kalde årstid.

06 Nov 2019

Pølserast ved Plassedammen

Av Morten Synstelien

Kjekt med turfølge som har med både pølser og kaffe, når turen blir lenger enn planlagt. Egenspikket pølsepinne.

06 Nov 2019

Noackdemningen – et flott eksempel på gråsteinmuringens kunst

Av Odd Tore Saugerud

Det er ikke lett å få et godt inntrykk av Noackdemningen fra veien, særlig når det er løv på trærne, se bilde nr. 31571. Men fra nordsiden og uten løv går det ganske bra, om man først finner ut hvor elva kan krysses og tar turen gjennom myr, beverfelte trær og tynningshogst. Her er luftsiden med elva i bakgrunnen. Demningen er i sementfuget gråstein. Demningen brøt sammen i storflommen 1908, ble gjenoppbygd, men ikke vedlikeholdt etter at Bolchen Træsliberi ble nedlagt en gang før 1914. Senere storflommer har ødelagt lukepartiet og mer til.