Skådalsbekken

Dette villmarksområdet finner vi rett innenfor markagrensen. Dette er Skådalsbekken like før den renner under trikkelinjene mellom Skådalen og Midtstuen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Nov 2004

Vestvy fra Markas fjell

Av Erik Unneberg

Vi er midt i november, på Gyrihaugen og med veldig klar luft. Fjellene i vest har tatt i mot den første sneen. Sjøen midt på venstre side av bildet er Tyrifjordens nordvestre arm. Nede til venstre kan man se litt av Migartjern.

13 Nov 2004

Tyrifjorden sett fra Gyrihaugen

Av Erik Unneberg

Ser man veldig godt etter, kan man se Gaustatoppen litt til høyre for midten i bildet!

13 Nov 2004

Klar novemberdag ved Skardtjern

Av Erik Unneberg

Skardtjern (tidligere kalt Ortjern) ligger langt vest på Krokskogen, ca 2 km sydvest for Gyrihaugen. Man skal ikke gå mange minuttene vestover (til venstre på bildet) før det går bratt ned ca 400 høydemetre mot Steinsfjorden.