Uthuset på Gråbakkvangen

Litt slitent uthus på Gråbakkvangen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Mai 2020

Veiviser mot Grandalen

Av Morten Synstelien

Vest for Røkholtvangen er det både sti- og løypedele. Skiltet viser vei vestover, mot Grandalen.

30 Mai 2020

Sommer ved Gråbakkvangen

Av Morten Synstelien

Om vinteren er det et løypedele ved Gråbakkvangen. I dag, pinseaften, var det sol og sommer her.

30 Mai 2020

Nygruset veg ved Røkholtvangen

Av Morten Synstelien

Vest for Røkholvangen går skiløype 1251 (Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen) og løype 1006 (Gråbakkvangen - Fiskeløysa) på skogsbilveg. Den er nygruset med veldig grov grus, nesten liten pukk.