Regnbyger over Holebygda

Vi ser småøyene i Steinsfjorden, Vik og Steinsåsen, samt spissen på Herøya. Loretangen og Stein gård til høyre. Du skimter Hole kirke også.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Jul 2020

Skumle skyer Skardveien

Av Morten Synstelien

Det ligger an til værskifte. Mørkganga ligger til høyre i bildet, som er tatt rett ved Abrahamrudveien.

07 Jul 2020

Regn over Bønsnes og Røyse-halvøya

Av Morten Synstelien

Vi ser Pipeøya og Vik. Den store øya midt i bildet er Store Svartøya. Fra denne vinkelen ser Frognøya ut til å henge sammen med Bønsnes/Røyse-halvøya.

07 Jul 2020

Skilt viser vei

Av Morten Synstelien

Her i Skardveien er det kommet et nytt skilt. Stien til Mørkganga har arvet det gamle skiltet.