Langvatn ligger blankt og stille

Her går skiløypetraseen (mellom Vika og Langvassdalen, løype 1012) ut på tjernet, gjør en sving og fortsetter nordover. Du ser åpningen i bjørkeskogen helt i enden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Aug 2020

Sandstranda ved Rørvika

Av Morten Synstelien

Det er ei flott lita sandstrand ved Rørvika. Denne var tidligere en del av Rørvik camping. Men plassen er nedlagt, og skal bli til ny E16, så er derfor solgt til Statens vegvesen. Vi ser over sundet i Tyrifjorden til Rudsødegåren og Fekjær, eller Fetjar som det står på karta.

12 Aug 2020

Tre kors ved Høgkorsplassen

Av Nina Didriksen

Historien om korsene ved Høgkorsplassen går mange hundre år tilbake, men dagens trekors er fra 2012.

14 Aug 2020

Lavt skydekke over Hurdalssjøen

Av Morten Synstelien

Det var et sjeldent kraftig regn med tordenbyger over Østlandet i går kveld/natt. Jeg lå i telt litt sør for Langton. Var heldigvis i utkanten av uværet, som var et vakkert skue, så lavt skydekke på en varm og klam morgen var ikke uventet. Bildet er tatt mot syd (Rødvika).