Mot Vinterglåmene

Tåke og høstfarger satte sitt preg på Nordmarka onsdag ettermiddag. Her ved Glåmputten ser vi mot Vinterglåmene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Sep 2020

En «usynlig» hytte langs Nesseterveien

Av Odd Tore Saugerud

Der kraftledningen krysser veien for annen gang, er det en transformator og en traktorvei som går mot vest nedover mot en hytte. På oversiden av veien rett overfor transformatoren ligger hytta på bildet, helt usynlig fra veien. Ca. 50 høydemeter ovenfor den i retning østnordøst ligger Menuetten, helt gjemt av høy skog. Det er mulig at stien som kom på ryggen opp til Menuetten, starter her. Det går i alle fall et slags tråkk videre forbi hytta mot øst som kan bøye av oppover. Det tar av en grasbevokst vei til hytta snaue 200 meter videre etter transformatoren. Det var ikke tid til å undersøke dette nærmere denne ettermiddagen.

22 Sep 2020

Menuetten: fra driftsveien fra Nesseterveien

Av Odd Tore Saugerud

Driftsveien fra Nesseterveien mot Menuetten er ganske tydelig og på sine steder ganske idyllisk, som her hvor enden av en lite kolle er sprengt vekk. Nærmere Menuetten går den over i en sti, som nå begynne å bli ganske tydelig. Strekningen er lettgått når det er lite vann i Sønsterudbekken så den kan krysses i vadet. Når bekken er flomstor og blir til en elv, må man gå på østsiden av den. Der var det ingen mangel på hufs og kratt.

22 Sep 2020

Menuetten: utsikt mot gamle E16 (E68)

Av Odd Tore Saugerud

Fra Menuetten ser man også tre av veisvingene på gamle E16 (E68). Planen var å bruke dette bildet til å finne det beste stedet å ta bilde av Menuetten nedenfra, men hvilket av alle fremspringene med stup under var det rette? Ikke mulig å bestemme med sikkerhet nedenfra, så her må presisjonsorientering med detaljert kart og kompass til, eller må man vente til neste sankthansaften?