Helgheim: det første inntrykket

Når man kommer veien inn til Helgheim, er denne trappen den første ruinen man får se. Den fører ut i løse luften, og siden bebyggelsen på Helgheim omfattet i alt fire hus, våningshus, uthus med fjøs/stall, vedskjul og hønsehus, er det ikke enkelt å vite hva som sto her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2020

Helgheim: to naturlige «brønner» ved veien 2020

Av Odd Tore Saugerud

På Nydalens orienteringskart M 1 : 10 000 fra 2000 er det tegnet inn to vannfylte groper rett nord for veien til Helgheim, omtrent der porten sto. Slik tar de seg ut i dag sett fra veien, ganske tilgrodd med mose og kratt på land, og med flytende mose i gropene. Bilde nr. 35438 viser hvordan de så ut i 2003.

16 Nov 2003

Helgheim: «brønnene» ved veien 2003

Av Odd Tore Saugerud

I november 2003 la vi på turen til demningen i Gåslungen veien innom ruinene som senere viste seg å være Helgheim. Da var gropene fortsatt lett synlige og med klart vann. På 1950-tallet lekte et av barna som bodde her da, med barkebåter i gropene. Under manøvreringen falt han på hodet ut i en av dammene, og kom ikke opp ved egen hjelp. Morens oppmerksomhet og snarrådighet reddet livet hans.

03 Okt 2020

Veteranpløying på jordet mellom Mo gård og Nordre Sørum

Av Morten Synstelien

I dag var det pløying med veterantraktorer på jordet mellom Mo gård og Nordre Sørum. Dette er en begivenhet som samler mange grunneiere og medlemmer av Bondelaget. og det var gratis pølser, kaffe og solbærtoddy til alle. Om vinteren stiller grunneierne jordene til disposisjon for preparerte skiløyper. I bakgrunnen ser vi Mo gård, og himmelen viser et værskille akkurat her.