Helgheim: ruinen etter våningshuset sett ovenfra

Sett ovenfra passer grunnmuren godt sammen med formen på våningshuset som vist på fotografiet fra 1951. Dette var en ganske stor to-etasjes bygning, bygget av laftet tømmer med stående utvendig panel i tiden mellom første og annen verdenskrig av ingeniør Hans Harloff fra Bergen, født 1855, og Helga Lilloe, født 1874.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2020

Helgheim: det første inntrykket

Av Odd Tore Saugerud

Når man kommer veien inn til Helgheim, er denne trappen den første ruinen man får se. Den fører ut i løse luften, og siden bebyggelsen på Helgheim omfattet i alt fire hus, våningshus, uthus med fjøs/stall, vedskjul og hønsehus, er det ikke enkelt å vite hva som sto her.

03 Okt 2020

Helgheim: to naturlige «brønner» ved veien 2020

Av Odd Tore Saugerud

På Nydalens orienteringskart M 1 : 10 000 fra 2000 er det tegnet inn to vannfylte groper rett nord for veien til Helgheim, omtrent der porten sto. Slik tar de seg ut i dag sett fra veien, ganske tilgrodd med mose og kratt på land, og med flytende mose i gropene. Bilde nr. 35438 viser hvordan de så ut i 2003.

16 Nov 2003

Helgheim: «brønnene» ved veien 2003

Av Odd Tore Saugerud

I november 2003 la vi på turen til demningen i Gåslungen veien innom ruinene som senere viste seg å være Helgheim. Da var gropene fortsatt lett synlige og med klart vann. På 1950-tallet lekte et av barna som bodde her da, med barkebåter i gropene. Under manøvreringen falt han på hodet ut i en av dammene, og kom ikke opp ved egen hjelp. Morens oppmerksomhet og snarrådighet reddet livet hans.