Helgheim: ruinen etter våningshuset sett fra nedsiden

Sett fra nedsiden er det en stor åpning i grunnmuren mot oppmurte innervegger i kjelleren. Forholdene er beskrevet som enkle, ikke strøm, men lys fra parafinlamper, matlaging på primus og vedkomfyr og selvfølgelig all oppvarming med vedfyring. Det var sommervannledning inn på kjøkkenet, men vannet frøs tidlig på høsten. I 1985 var en rest av vannledningen synlig i kjelleren, men vi så den ikke nå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2020

Helgheim: ruinen etter våningshuset sett ovenfra

Av Odd Tore Saugerud

Sett ovenfra passer grunnmuren godt sammen med formen på våningshuset som vist på fotografiet fra 1951. Dette var en ganske stor to-etasjes bygning, bygget av laftet tømmer med stående utvendig panel i tiden mellom første og annen verdenskrig av ingeniør Hans Harloff fra Bergen, født 1855, og Helga Lilloe, født 1874.

03 Okt 2020

Helgheim: det første inntrykket

Av Odd Tore Saugerud

Når man kommer veien inn til Helgheim, er denne trappen den første ruinen man får se. Den fører ut i løse luften, og siden bebyggelsen på Helgheim omfattet i alt fire hus, våningshus, uthus med fjøs/stall, vedskjul og hønsehus, er det ikke enkelt å vite hva som sto her.

03 Okt 2020

Helgheim: to naturlige «brønner» ved veien 2020

Av Odd Tore Saugerud

På Nydalens orienteringskart M 1 : 10 000 fra 2000 er det tegnet inn to vannfylte groper rett nord for veien til Helgheim, omtrent der porten sto. Slik tar de seg ut i dag sett fra veien, ganske tilgrodd med mose og kratt på land, og med flytende mose i gropene. Bilde nr. 35438 viser hvordan de så ut i 2003.