Helgheim: våningshuset på kløftekanten

Våningshuset på Helgheim lå nesten helt ute på kanten av den trange og ganske ville kløften som Fagervannsbekken renner gjennom. Det var bare en smal passasje utenfor og under et fremspring på en pilar. På dette bildet ser det ut som om det måtte ha vært fin utsikt mot Øyungen fra huset. Det skyldes at Oslo Skogvesen nå driver med omfattende flatehogst i området. Skogsmaskinene har kjørt over en av de nedre murene. Da det var beboere her, klaget de over tett skog uten utsikt, men skogvesenet ville ikke hogge den gang.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2020

Helgheim: ruinen etter våningshuset sett fra nedsiden

Av Odd Tore Saugerud

Sett fra nedsiden er det en stor åpning i grunnmuren mot oppmurte innervegger i kjelleren. Forholdene er beskrevet som enkle, ikke strøm, men lys fra parafinlamper, matlaging på primus og vedkomfyr og selvfølgelig all oppvarming med vedfyring. Det var sommervannledning inn på kjøkkenet, men vannet frøs tidlig på høsten. I 1985 var en rest av vannledningen synlig i kjelleren, men vi så den ikke nå.

03 Okt 2020

Helgheim: ruinen etter våningshuset sett ovenfra

Av Odd Tore Saugerud

Sett ovenfra passer grunnmuren godt sammen med formen på våningshuset som vist på fotografiet fra 1951. Dette var en ganske stor to-etasjes bygning, bygget av laftet tømmer med stående utvendig panel i tiden mellom første og annen verdenskrig av ingeniør Hans Harloff fra Bergen, født 1855, og Helga Lilloe, født 1874.

03 Okt 2020

Helgheim: det første inntrykket

Av Odd Tore Saugerud

Når man kommer veien inn til Helgheim, er denne trappen den første ruinen man får se. Den fører ut i løse luften, og siden bebyggelsen på Helgheim omfattet i alt fire hus, våningshus, uthus med fjøs/stall, vedskjul og hønsehus, er det ikke enkelt å vite hva som sto her.