Helgheim: ruinen etter våningshuset og trapp 2020

Ruinene er nå ganske begrodde, men på grunnlag av murene og et bilde fra 1951 er det mulig med ganske stor sikkerhet å si at dette var våningshuset. Grunnmuren sett ovenfra er vist på bilde nr. 35441. Bilde nr. 35446 viser ruinen fra omtrent samme vinkel slik den så ut i 2003.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Okt 2020

Helgheim: kløfta med Fagervannsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Helgheim fikk sitt innlagte vann fra Fagervannsbekken. På orienteringskartet er det avmerket en brønn ved bekken, ca. 180 meter ovenfor våningshuset. Høydeforskjellen er ca. 17 meter, så det skulle bli brukbart trykk på vannet. Jeg tok turen oppover langs bekken i håp om å finne den, men våt myr og svermer av HLF (hjortelusfluer) gjorde at jeg sannsynligvis ga opp litt for tidlig.

03 Okt 2020

Helgheim: våningshuset på kløftekanten

Av Odd Tore Saugerud

Våningshuset på Helgheim lå nesten helt ute på kanten av den trange og ganske ville kløften som Fagervannsbekken renner gjennom. Det var bare en smal passasje utenfor og under et fremspring på en pilar. På dette bildet ser det ut som om det måtte ha vært fin utsikt mot Øyungen fra huset. Det skyldes at Oslo Skogvesen nå driver med omfattende flatehogst i området. Skogsmaskinene har kjørt over en av de nedre murene. Da det var beboere her, klaget de over tett skog uten utsikt, men skogvesenet ville ikke hogge den gang.

03 Okt 2020

Helgheim: ruinen etter våningshuset sett fra nedsiden

Av Odd Tore Saugerud

Sett fra nedsiden er det en stor åpning i grunnmuren mot oppmurte innervegger i kjelleren. Forholdene er beskrevet som enkle, ikke strøm, men lys fra parafinlamper, matlaging på primus og vedkomfyr og selvfølgelig all oppvarming med vedfyring. Det var sommervannledning inn på kjøkkenet, men vannet frøs tidlig på høsten. I 1985 var en rest av vannledningen synlig i kjelleren, men vi så den ikke nå.